Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Stavební úpravy radnice na bytový dům(PD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00122017
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky je vypracování dokumentací a výkon níže uvedených činností v rámci přípravy projektu Stavební úpravy radnice na bytový dům v k. ú. Polanka nad Odrou - obec Ostrava.

  Rozsah plnění:
  • vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
  • vypracování dokumentace pro vydání stavební povolení,
  • vypracování dokumentace pro provádění stavby
  • vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizace po dobu přípravy stavby,
  • výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení,
  • výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby
 • Datum uveřejnění
  3.4.2018 21:56:18
 • Poslední změna
  8.2.2019 10:25:33, Roman Mihula
 • Kontaktní osoba
  Roman Mihula, tel: 599425112, tel2: 725528511, rmihula@polanka.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
05725674 CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. CZ 919 600,00 Kč s DPH 760 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., IČ: 05725674, CZ
 • Nabídková cena
  919 600,00 Kč s DPH
 • Uhrazená cena za rok 2018
  822 800,00 Kč s DPH (680 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)