Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Chodníky v Polance nad Odrou, SO 102 Chodník na ul.1.května, SO 301 Kanalizační přípojka

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000007
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Výstavba chodníku podél silnice II/478-1.května v úseku od železničního přejezdu ČD po autobusovou zastávku MHD v Polance nad Odrou včetně kanalizační přípojky uliční vpusti a odvodnění chodníku.
 • Předpokládaná hodnota
  989 350,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  4.9.2013 16:48:51
 • Poslední změna
  4.9.2013 16:48:51, Vladimír Mikeska
 • Kontaktní osoba
  Vladimír Mikeska, tel: 599 425 110, tel2: 725 366 131, vmikeska@polanka.ostrava.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)