Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Technická infrastruktura sídelního útvaru Osada Janová, k.ú. Polanka nad Odrou

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P19V00000007
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace níže uvedených staveb:

  A) Stavba místní komunikace pod názvem „Technická infrastruktura sídelního útvaru Osada Janová k.ú. Polanka nad Odrou“ která je rozdělena na 2 části – větev A1 ul Maková vč, sjezdů k rodinným domům) a větev B1 (ul. U Dubu vč, sjezdů k rodinným domům) dle projektové dokumentace provádění stavby zpracované Ing. Miroslavem Skupníkem -VS Projekt, s.r.o.se sídlem Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava.

  B) Oprava vsakovacích objektů související se stavbou místní komunikace ulic U Dubu a Maková pod názvem „Technická infrastruktura sídelního útvaru Osada Janová Ostrava Polanka nad Odrou“, Oprava vsakovacího objektu VS-A1 a VS-B1“, dle projektové dokumentace pro provedení stavby vodohospodářská část zpracovanou Ing. Čestmírem Krkoškou, KBprojektAqua s.r.o., Staroveská 129/154, 724 Ostrava-Proskovice.
 • Datum uveřejnění
  17.9.2019 11:04:01
 • Poslední změna
  13.12.2019 10:42:45, Roman Mihula
 • Kontaktní osoba
  Iveta Matulová, tel: 599 425 111, tel2: 725 954 993, imatulova@polanka.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
60838744 STRABAG a.s. CZ 6 027 331,27 Kč s DPH 4 981 265,52 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  STRABAG a.s., IČ: 60838744, CZ
 • Nabídková cena
  6 027 331,27 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)