Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, I.etapa

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P19V00000005
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby:
  „Místní komunikace a chodník Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, I. etapa“ v k. ú. Polanka nad Odrou,
  obec Ostrava (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). Stavba je členěna na stavební objekty SO 101 Místní
  komunikace Za Podjezdem, SO 102 Chodník Za Podjezdem, (I. etapa ZÚ (začátek úseku) až po staničení
  0,380) a SO 461 Přeložka sloupu CETIN (přeložka CETIN není předmětem této veřejné zakázky). Stavba
  bude realizována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností DOPRAPLAN
  s.r.o., IČO: 05411572, se sídlem Přemyslovců 461/6, 709 00 Ostrava v listopadu 2018.
 • Datum uveřejnění
  13.8.2019 14:28:13
 • Poslední změna
  11.11.2019 12:51:03, Roman Mihula
 • Kontaktní osoba
  Roman Mihula, tel: 599425112, tel2: 725528511, rmihula@polanka.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
60838744 STRABAG a.s. CZ 7 046 752,26 Kč s DPH 5 823 762,20 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  STRABAG a.s., IČ: 60838744, CZ
 • Nabídková cena
  7 046 752,26 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)