Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Izolační zeleň - Polanka nad Odrou, část A

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P19V00000001
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby zeleně v rozsahu dokumentace „Izolační zeleň - Polanka nad Odrou, část A“, září 2018, zpracované Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, IČO: 69221189, se sídlem: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava.
  V rámci návrhu je vytvoření zeleného pásu kolem dálnice založením vegetačních úprav druhového složení listnatými a jehličnatými stromy (keři) původních dřevin dle výsadbových modulů včetně dodání a zajištění následné péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let.
  Doba realizace předmětu veřejné zakázky je stanovena na 8 týdnů od předání místa plnění, předání místa plnění do 14 dnů od podpisu smlouvy. Předpoklad zahájení realizace předmětu veřejné zakázky duben 2019. Následná rozvojová záruční péče o vysazenou zeleň, bude probíhat po dobu 5 let po výsadbě.
 • Datum uveřejnění
  3.5.2019 07:59:17
 • Poslední změna
  3.5.2019 07:59:17, Iveta Matulová
 • Kontaktní osoba
  Iveta Matulová, tel: 599 425 111, tel2: 725 954 993, imatulova@polanka.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
27822737 ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o. CZ 1 261 346,16 Kč s DPH 1 042 434,84 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o., IČ: 27822737, CZ
 • Nabídková cena
  1 261 346,16 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)