Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Izolační zeleň II.etapa

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00142018
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby zeleně v rozsahu dokumentace „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou, část B, C a D“ z října 2018, zpracované Ing. Magdalenou Cigánkovou Fialovou, IČO: 69221189 , se sídlem Bukovanského 2089/37, 710 Ostrava- Slezská Ostrava (příloha č.1).
  Záměrem je vytvoření liniového pásu porostů dřevin, který vytvoří optickou a odhlučňovací clonu mezi dálnicí D1 a zastavěnou částí Polanky nad Odrou dle výsadbových modulů včetně dodání a zajištění následné péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let.
  Realizace předmětu veřejné zakázky bude zahájena v měsíci říjnu 2018, dílo předáno nejpozději do 15.12.2018. Následná rozvojová záruční péče o vysázenou zeleň, bude probíhat po dobu 5 let po výsadbě.
 • Datum uveřejnění
  1.11.2018 10:01:41
 • Poslední změna
  8.2.2019 12:11:14, Iveta Matulová
 • Kontaktní osoba
  Iveta Matulová, tel: 599 425 111, tel2: 725 954 993, imatulova@polanka.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
27822737 ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o. CZ 1 665 199,80 Kč s DPH 1 376 198,18 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o., IČ: 27822737, CZ
 • Nabídková cena
  1 665 199,80 Kč s DPH
 • Uhrazená cena za rok 2018
  1 166 347,05 Kč s DPH (963 923,18 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)