Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Místní komunikace lokalita Zámecká (PD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00012018
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování dokumentací a související výkon inženýrské činnosti, v rámci přípravy těchto projektů:
  a) Místní komunikace Za Podjezdem – dokumentace se bude zabývat rozšířením místní komunikace ul. Za Podjezdem včetně výškové úpravy křižovatek. Dokumentace bude zpracována ve stupni DÚR, DSP a DPS včetně zajištění inženýrské činnosti.
  b) Chodník ul. Za Podjezdem – dokumentace se bude zabývat výstavbou chodníků podél ul. Za Podjezdem. Dokumentace bude zpracována ve stupni DÚR, DSP a DPS, včetně zajištění inženýrské činnosti.
  c) Oprava MK lokalita Zámecká – dokumentace se bude zabývat sjednocením šířky jednotlivých komunikací, celoplošnou opravou povrchů. Dokumentace bude zpracována ve stupni DPS včetně zajištění potřebných vyjádření správců sítí.
  d) Studii s názvem „Propojka ul. Za Podjezdem – ul. Janovská“ – studie se bude zabývat návrhem výstavby komunikace a chodníků v daném území.
 • Datum uveřejnění
  16.4.2018 12:17:13
 • Poslední změna
  8.2.2019 10:50:04, Roman Mihula
 • Kontaktní osoba
  Iveta Matulová, tel: 599 425 111, tel2: 725 954 993, imatulova@polanka.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
05411572 DOPRAPLAN s.r.o. CZ 616 737,00 Kč s DPH 509 700,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  DOPRAPLAN s.r.o., IČ: 05411572, CZ
 • Nabídková cena
  616 737,00 Kč s DPH
 • Uhrazená cena za rok 2018
  511 467,00 Kč s DPH (422 700,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)