Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Oprava MK Fojtovská II. etapa

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00122016
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace opravy asfaltového povrchu místních komunikací ulic Bezručova, části ulice Molákova a Anny Letenské. Cílem opravy je obnovit únosnost komunikace, homogenizovat šířkové uspořádaní v jednotlivých úsecích a v neposlední míře zajistit jízdnímu pásu dostatečný příčný sklon vozovky, který vyžaduje norma. Oprava zahrnuje rovněž, výškovou úpravu uličních vpustí, kanalizačních šachet, hydrantů a předláždění přiléhajících vjezdů.
 • Datum uveřejnění
  7.11.2016 14:54:27
 • Poslední změna
  20.2.2018 21:23:19, Roman Mihula
 • Kontaktní osoba
  Roman Mihula, tel: 599425112, tel2: 725528511, rmihula@polanka.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
60838744 STRABAG a.s. CZ 5 318 271,91 Kč s DPH 4 395 266,09 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  STRABAG a.s., IČ: 60838744, CZ
 • Nabídková cena
  5 318 271,91 Kč s DPH
 • Uhrazená cena
  5 330 529,47 Kč s DPH (4 405 396,26 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)