Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Oprava MK Fojtovská

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00042015
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky je oprava vrchního asfaltového krytu místních komunikací. Oprava spočívá v odstranění živičného krytu frézováním do tl. 50 mm, následnou vysprávkou nesoudržných podkladních vrstev asfaltovým betonem. Současně budou výškově upraveny uliční vpusti a vjezdy k rodinným domům. Po vyčištění vozovky a aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva asfaltový beton ACO 11, v tl. 50 mm.Stavební práce se týkají ulic Heleny Malířové, Aloise Parmy, Marvanové, Jabloňové a část ulice Jana Zrzavého.
 • Datum uveřejnění
  13.11.2015 11:16:49
 • Poslední změna
  20.1.2016 12:39:26, Roman Mihula
 • Kontaktní osoba
  Roman Mihula, tel: 599425112, tel2: 725528511, rmihula@polanka.ostrava.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)