Profil Zadavatele - městský obvod Polanka nad Odrou . ' - NEAKTIVNÍ PROFIL'

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 214898
Název profilu zadavatele: SMO, městský obvod Polanka nad Odrou (https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka)
profilu zadavatele: 00845451
PLATNÝ PROFIL ZADAVATELE: https://www.tenderarena.cz/profily/mobpolanka
« Zpět na vypsané VZ

Oprava kanalizace ZŠ Heleny Salichové

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00022015
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce související s opravou stávající kanalizace v areálu ZŠ Heleny Salichové. Všechny vnější svody dešťových vod budou nově napojeny přes lapače střešních splavenin na opravovanou kanalizaci. Podél podsklepených částí budov bude provedena drenáž, nová hydroizolační vrstva a tepelná izolace.
 • Datum uveřejnění
  29.5.2015 10:36:09
 • Poslední změna
  20.1.2016 12:38:26, Roman Mihula
 • Kontaktní osoba
  Roman Mihula, tel: 599425112, tel2: 725528511, rmihula@polanka.ostrava.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)